خرید و فروش مقالات ترجمه شده برق

فروش مقالات و متن های ترجمه شده برق و ابررسانایی و پروژه و پایان نامه

اطلاعیه فروشگاه

سلام من فاطمی هستم دانشجوی ارشد برق و مترجم متن های این فروشگاه کلیه پرداخت های این سایت از طریق کارت های عضو شتاب و به صورت آنلاین قابل انجام می باشد. لطفا در صورت بروز مشکل یا نیاز به ترجمه متن های تخصصی برق خود با بنده تماس بگیرید ترجمه با کیفیت در سریع ترین زمان ممکن و قیمت مناسب tarjomehbargh@gmail.com 09138188864

ترجمه متن منبع تغذیه پالسی القایی با روش ژنراتور مارکس

قسمتی از متن در اینجا آورده شده است : Inductive Pulsed Power Supply Consisting ofSuperconducting Pulsed Power TransformersWith Marx Generator MethodologyHaitao Li, Yu Wang, Weirong Chen, Wenbo Luo, Zhongming Yan, and Liang Wang منبع تغذیه پالسی القایی با روش ژنراتور مارکس ما کاری در زمینه منبع تغذیه پالسی شامل سیم پیچ های زیاد با روش ژنراتور مارکس انجام داده ایم. ژنراتور مارکس با اتصال موازی خازن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,000 تومان

ترجمه متن اتصال دو FCL ی جدید برای افزودن تولید توزیع شده به یک شبکه توزیع برق

قسمتی از متن در اینجا آورده شده است : Novel Dual-FCL Connection for Adding DistributedGeneration to a Power Distribution UtilityYucheng Zhang, Member, IEEE, and Roger A. Dougal, Senior Member, IEEE اتصال دو FCL ی جدید برای افزودن تولید توزیع شده به یک شبکه توزیع برق خلاصه- در اینجا،یک اتصال دو تایی از محدودکننده های جریان خطا برای استفاده در هنگام اتصال نیروگاه های تولید توزیع شده به شبکه برق توصی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

ترجمه متن جایگذاری بهینه محدود کننده های جریان خطا (SFCL) برای حفاظت یک سیستم قدرت دارای DG

قسمتی از متن در اینجا آورده شده است : Optimal Placement of Superconducting Fault CurrentLimiters (SFCLs) for Protection of an Electric PowerSystem with Distributed Generations (DGs)Hyung-Chul Jo, Student Member, IEEE, Sung-Kwan Joo, Member, IEEE, and Kisung Lee, Member, IEEE جایگذاری بهینه محدود کننده های جریان خطا (SFCL) برای حفاظت یک سیستم قدرت دارای DG خلاصه – الگوهای پخش بار و سطوح جریان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

ترجمه متن بهبود هماهنگی حفاظتی دستگاه های حفاظتی از طریق کاربرد یک SFCL در یک سیستم توزیع با DG

قسمتی از متن در اینجا آورده شده است : Improvement of Protection Coordination of ProtectiveDevices Through Application of a SFCL in a PowerDistribution System With a Dispersed GenerationSung-Hun Lim, Jin-Seok Kim, Myong-Hyon Kim, and Jae-Chul Kim ورود تولید های پراکنده (DG) مختلف به شبکه توضیع جریان اتصال کوتاه را افزایش داده است که می تواند عملکرد دستگاه حفاظتی را از مقدار واقعی خود ومنحرف می کند. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 22,000 تومان

ترجمه متن تحلیل هماهنگی حفاظتی دستگاه با SFCL هنگامی که یک تولید پراکنده در شبکه توزیع وجود دارد

قسمتی از متن در اینجا آورده شده است : Analysis on Protection Coordination of ProtectiveDevices With a SFCL Due to the ApplicationLocation of a Dispersed Generation in aPower Distribution SystemSung-Hun Lim and Jae-Chul Kim تحلیل هماهنگی حفاظتی دستگاه با SFCL هنگامی که یک تولید پراکنده در شبکه توزیع وجود دارد خلاصه- با افزایش تولید های پراکنده (DG) مانند توان بادی و خورشیدی در شبکه توزیع ایجاد جریا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 22,000 تومان

ترجمه متن مدیریت مستمرتراکم شبکه در حضور بالای انرژی بادی Real time grid congestion management in presence of high penetration of wind energy

قسمتی از متن در اینجا آورده شده است : Real time grid congestion management in presence of high penetration of wind energy مدیریت مستمر تراکم شبکه در حضور بالای انرژی بادی A. Vergnol1, J. Sprooten1, B. Robyns1, V. Rious2, J. Deuse3  خلاصه با افزایش روزافزون استفاده از انرژی بادی در تولید قدرت، برخی اپراتورهای سیستم انتقال TSO مشکلات فزاینده ای برای پیش بینی تراکم دارند و این به خاطر طبیعت غیرق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

ترجمه متن مدیریت تراکم بهینه شبکه بهره مند از نیروگاه های بادی Optimal network congestion management using wind farms

قسمتی از متن در اینجا آورده شده است : Optimal network congestion management using wind farms مدیریت تراکم بهینه شبکه بهره مند از نیروگاه های بادی A. VERGNOL1, J. SPROOTEN1, B. ROBYNS1, V. RIOUS2, J. DEUSE3  خلاصه با استفاده فزاینده انرژی بادی برای تولید نیرو بعضی از TSO با سختی هایی در زمینه پبش بینی تراکم مواجه شده اند و این به خاطر طبیعت منبع انرژی است. یک روش برای استفاده در برنامه ریزی در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

ترجمه متن Congestion Management – Challenges and Solutions مدیریت تراکم، چالش ها و راهکارها گزارشی از Xiao-Ping Zhang

قسمتی از متن در اینجا آورده شده است : Congestion Management – Challenges and Solutions مدیریت تراکم، چالش ها و راهکارها گزارشی از Xiao-Ping Zhang مدیرت تراکم در بازار برق تراکم انتقال را می توان به صورت وضعیتی تعریف کرد که قدرت بیش تری از خطوط انتقال و ترانسفورماتورها نسبت به محدودیت های فیزیکی خطوط و ترانسفورماتورها از آن ها می گذرد. هدف مدیریت تراکم انجام اقدامات یا اندازه گیری های کنترلی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان
تعداد صفحه(3):